AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Rzeszowie

Lokalizacja

województwo: podkarpackie
powiat: Powiat m. Rzeszów
gmina: M. Rzeszów
miejscowość: Rzeszów

Informacje

Typ szkoły / placówki: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Rzeszowie
ul. 3-go Maja 13
35-030 Rzeszów
Poczta: Rzeszów
telefon: 0178640358
fax: 0178642119
strona internetowa: www.apedukacja.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Rzeszowie (Rzeszów), jest to Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

AP Edukacja Sp. z o.o.
województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź